Företag med omfattande närvaro i eller direkta band till berörda områden måste vidta omedelbara åtgärder för att utvärdera hur verksamheten påverkas och se till att på lämpligt sätt stödja viktiga intressenter, kunder och anställda.

Skydda personal och kunder

 • Använd HR-expertis för att upprätthålla anställdas fysiska och mentala välbefinnande, ge vägledning till anställda som är belägna i påverkade områden och ompröva organisationsövergripande resepolicys.
 • Ta socialt ansvar när det kommer till stabilitet för de anställda, miljön, samhället i stort och ekonomin. Försök hitta sätt att stödja hjälpinsatser.
 • Utveckla en säkerhetsplan för personal som påverkas. En sådan kan inkludera mer automatisering, möjligheter att jobba på distans eller någon annan typ av flexibel resurs som kan stärka upp begränsningar personal ställs inför.
 • Utnyttja tillgänglig intern och extern teknik för att stärka samarbetet och utrusta anställda med nödvändiga verktyg för att kunna arbeta på distans, både i drabbade områden och tillsammans med individer i drabbade områden, så sömlöst som möjligt.
 • Tilldela hög riskvikt till kunder från sämre förberedda länder och de som är avgörande för hjälpinsatser (som sjukhus) – prioritera kapaciteten på bästa sätt.
 • Var noga med korrekt prissättning av viktiga varor, som handrengöringsmedel och ansiktsmasker, under krisperioden. 

Gör en bedömning av leverantörsrisker

 • Skapa ett kristeam för att underlätta ett öppet och konsekvent flöde av korrekt information mellan viktiga intressenter. Detta för att bibehålla kundernas förtroende och informera de som kommer att påverkas.
 • Skapa ett team som fokuserar på bedömning av leveranskedjan och riskhantering. Detta team kan arbeta för att strukturera om globala och regionala leveransflöden, där det är möjligt. Se över alternativa transportsätt och gör avvägningar efter behov, kostnad, service och riskscenario, analysera alla genomförbara alternativ.
 • Kartlägg kritiska kriterier för att framställa material till produkter med högt värde. Identifiera de komponenter och råvaror som har störst inverkan på intäktsflöden, vilket hjälper till att säkerställa att kapaciteten fördelas på ett klokt sätt.
 • Granska kontrakt med nyckelkunder och leverantörer för att reda ut vem som har ansvaret vid leveransbrist.
 • Utvärdera exponeringen genom att identifiera både nuvarande och buffertlager, skapa nivåtransparens och kortsiktiga handlingsplaner.
 • Gör en bedömning av andra riskfaktorer som kan öka kostnaderna (till exempel transportbrist, då transportföretagen kan se en möjlighet att höja marginalerna) och påverka kapaciteten för service och lager. Vidta proaktiva åtgärder för att hantera förväntade brister, till exempel rädsla för att förboka varor.
 • Utvärdera lokala alternativ som en potentiell backup för att förkorta leveranskedjor och komma närmare kunderna.

Hantera rörelsekapital och affärsplaner

 • Revidera kassaflöde, hantering av rörelsekapital och lagerprognoser tillsammans med prognoser för utbud och efterfrågan.
 • Skapa en förståelse för hur finansiell stabilitet kan påverkas av ytterligare minskningar på aktiemarknaden och begränsningar av finansieringen.
 • Granska er organisationsövergripande försäljnings- och verksamhetsplanering samt integrerade affärsplaner för att säkerställa att den strategiska affärsplanen synkroniseras mellan samtliga funktioner.
 • Företag med stor tillgång till data kan utnyttja kapaciteten inom upphandling, drift och forskning och utveckling – identifiera optimala avvägningar genom datasimuleringar i den nuvarande krisen. 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today