Regioner

Regioner

KPMG har lång erfarenhet av rådgivning inom hälsa- och sjukvårdsområdet både i Sverige och internationellt.

KPMG har lång erfarenhet av rådgivning inom hälsa- och sjukvårdsområdet.

När vår globala expertis kombineras med lokal kännedom kan vi erbjuda våra kunder det bästa från två världar då globala insikter omvandlas till lokal praktisk handling. Beslut om stora investeringar i sjukvård och infrastruktur ställer stora krav på investeringsstyrning, djupa redovisningskunskaper och en förstklassig risk- och internkontrollhantering. Där kan vi på KPMG erbjuda stöd. Vi har även världsledande kunskap om styrning av sjukvårdsystem, ett område som nu är aktuellt inför omställningen till framtidens hälso- och sjukvård. Vi erbjuder rådgivning inom flera andra områden såsom stödprocesser; exempelvis ekonomi och inköp för att nämna några exempel.