EU och FN | KPMG | SE
close
Share with your friends

EU och FN

EU och FN

Vårt globala nätverk består av specialister i 145 länder.

Vårt globala nätverk består av specialister i 145 länder.

I vårt europeiska nätverk har vi en särskild grupp som hanterar relationer med alla EU-institutioner, såsom Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och andra EU-organ. Vi är väl förtrogna med EU: s förfaranden och interna funktioner i Europeiska unionen, men också i länder som omfattas av EuropeAid-finansiering (IPA, ENPI, AVS etc.) Våra tjänster inkluderar rådgivning i samband med revision, intern kontroll, ekonomisk förvaltning, programförvaltning, skatt och benchmarking-studier. KPMG har även en organisation för bevakning och kontakter med Förenta Nationerna (FN).

KPMG är utsett till det främsta revisionsföretaget för granskning av kontraktsanslag enligt Europeiska Kommissionens Sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och teknisk utveckling. Granskningen utförs i samarbete med 36 samverkande KPMG-medlemsfirmor.

KPMG har även andra granskningsuppdrag avseende EU-finansiering till myndigheter, universitet och företag.

Andra typer av granskningar omfattar granskning av systemkontroller och av risk för fel- och oegentligheter, granskning av styrning och kontroll samt finansiell rapportering i offentliga verksamheter och organisationer samt företag.

Kontakt

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka