close
Share with your friends

Utveckling av socialtjänst, vård och omsorg

Socialtjänst, vård och omsorg

Vi stöttar er kring dagens och framtidens utmaningar inom vård- och omsorg.

Vi stöttar er kring dagens och framtidens utmaningar inom vård- och omsorg.

Kommunens individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg (inklusive HSL, LSS och handikappomsorgen) står inför stora utmaningar inom en rad områden. Kraven på ändamålsenlig styrning och uppföljning blir allt tydligare för att klara en effektiv ledning inom välfärdsområdet.

KPMG kan bistå er i ert utvecklingsarbete med genomlysningar och kartläggningar av er verksamhet, med fokus på bland annat ledning, styrning och organisation. Vi kan också erbjuda utbildning, bland annat inom socialtjänstlagen samt offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan