close
Share with your friends

Ledning och styrning av kommunal verksamhet

Kommunledning och verksamhetsstöd

Att leda en stor och komplex organisation är en utmaning och KPMG erbjuder ett kvalificerat stöd i arbetet.

Att leda en stor och komplex organisation är en utmaning.

Genom vårt arbete inom de flesta samhällssektorer och i stora delar av världen, kan vi bidra till att hitta nya och kanske oväntade lösningar på olika frågor.

Genom bred och gedigen kunskap om de flesta av Sveriges kommuner och ett dagligt arbete med kommuner och dess frågeställningar, har vi möjlighet att erbjuda kvalificerade tjänster både vad gäller övergripande ledning och styrning, men också vad gäller kommunledningens egna verksamheter och processer.
 

Frågor som vi arbetar med är bland annat:

 • Organisation och ledningsfrågor
 • Utredningar
 • Utvärderingar
 • IT, digitalisering och IT-säkerhet
 • Ledarskap och utveckling av ledningsgrupper
 • Strategisk utveckling
 • Oegentligheter och korruption
 • Samverkan med andra kommuner och andra aktörer
 • Näringslivsfrågor
 • Inköp och upphandling
 • Kris och beredskap
 • Säkerhetsskydd och informationssäkerhet