close
Share with your friends

Organisation och processer för effektiv samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Vi hjälper kommuner att ha en organisation som möter de stora krav på utbyggnad och förändring som krävs i den samhällsutveckling vi nu står i.

Vi hjälper kommuner att ha en organisation som möter kraven inom samhällsutveckling.

Samhällsbyggnad är en central verksamhet för många kommuner och Sverige bygger nytt i hög hastighet. Med stora krav på utbyggnad av nya bostäder kommer också krav på nya förskolor, skolor, infrastruktur, fritidsanläggningar och parkområden.

KPMG hjälper kommuner att ha goda planerings- och investeringsprocesser för att klara av den höga utbyggnadstakten. Inom myndighetsutövningen krävs processer som klarar av att hålla handläggningstider och att klara av att genomföra tillsyn i den takt som krävs för att upprätthålla lagstiftningens krav.

Samhällsbyggnadsfrågor drivs idag i många kommuner i bolagsform. Det innebär att frågor kring ägarstyrning och gemensamma processer och flöden i hela kommunkoncernen är högst aktuella inom området.

KPMG hjälper er med sammanhållna processer och god ägarstyrning oavsett vald organisationsform och bidrar med kunskap och erfarenheter om mötet mellan bolaget och kommunens förvaltning.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan