close
Share with your friends

Kultur och fritid som verktyg för attraktivitet och tillväxt

Kultur och fritid

Vi erbjuder bred kunskap kring investeringar, skatt och offentlig-privat samverkan inom kultur- och fritidsområdet. Läs mer om KPMGs tjänster!

Kultur och fritidsfrågor är en viktig del av kommuners attraktionskraft.

Kultur och fritidsfrågor är en viktig del av kommuners attraktionskraft. Områdets relativa brist på regleringar innebär inte att det är mindre komplext att hantera. Olika samverkansformer med ideella och privata aktörer skapar nya möjligheter och utmaningar. Krav från särintressen i form av exempelvis standard på arenor för elitidrott innebär frågeställningar som kommunerna måste hantera.

Hur styrs och utvärderas en kulturverksamhet där den politiska styrningen inte är självklar och utvärderingskriterierna inte består av kronor och ören, eller ens antalet besökare? KPMG kan erbjuda tjänster inom flera av våra kompetensområden, som till exempel kunskap kring investeringar, skatt och offentlig-privat samverkan, med särskild hänsyn till områdets särart.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan