close
Share with your friends

Kommun

Kommun

KPMG är en erfaren partner som vet vad det innebär att befinna sig i ett ständigt förändringstryck och ha höga krav på effektivisering.

KPMG är en erfaren partner som vet vad ett ständigt förändringstryck för kommuner innebär.

Sveriges kommuner står under ett ständigt förändringstryck och har höga krav på effektivisering av verksamheten. Sammantaget kräver detta ett kontinuerligt utvecklingsarbete av såväl verksamhetens inriktning, kvalitet och effektivitet som hur ledning och styrning ska bedrivas.

Med erfarenhet från både offentlig verksamhet och privat näringsliv kan KPMG bidra till användbara lösningar och utveckling av verksamhetens olika delar. Många av våra rådgivare som arbetar med offentlig verksamhet har själva en bakgrund därifrån, vilket ger oss ovärderlig kunskap om de speciella verksamhetsförutsättningar som finns.

Vi erbjuder specialistkompetens och tjänster inom en mängd områden som berör kommunens kärnverksamhet, dess stödprocesser och kommunala bolag.
 

Rådgivning

Revision

  • Som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna
  • Som sakkunniga för lekmannarevision i bolag
  • Som ansvariga auktoriserade revisorer i bolag
     

Läs mer om våra tjänster inom revision.