Offentlig sektor

Offentlig sektor

KPMG stöttar den offentliga sektorn över hela Sverige i omställningen till ett mer digitalt och hållbart samhälle.

KPMG stöttar offentlig sektor i omställningen till ett mer digitalt och hållbart samhälle.

Rådgivning och revision för offentlig sektor

Kommuner, regioner och statlig verksamhet är liksom alla delar av samhället under ett stort förändringstryck.

Trenden går mot att färre ska försörja fler, vilket innebär lägre budget och ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Samtidigt ser vi en ökad urbanisering och ökande förväntningar från medborgarna. Tillsammans ställer detta stora krav på den offentliga sektorn att framtidssäkra sina verksamheter. 

För att lösa välfärdens alla utmaningar krävs ett löpande utvecklingsarbete med fokus på styrning, kvalitet och effektivitet.

 

Erfarna experter från offentlig sektor och näringsliv

Vi på KPMG arbetar med att stötta kommuner, regioner och offentliga verksamheter i dessa utmaningar. Med erfarenhet från både offentlig sektor och näringslivet har vi verktygen och metodiken som krävs för en framgångsrik verksamhetsutveckling. Många av våra rådgivare och revisorer har själva en bakgrund från offentlig verksamhet, vilket ger oss ovärderlig kunskap om de speciella förutsättningar som finns.

 

Så kan KPMG stötta din verksamhet

KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn. Vi har specialistkompetens inom en mängd områden som berör såväl kärnverksamheten som stödprocesserna, till exempel:

  • Organisationsutveckling, styrning och ledning
  • Oberoende granskning och kvalitetssäkring
  • Digitalisering och automatisering
  • Riskhantering och regelefterlevnad
  • Kvalitetsarbete och utveckling inom verksamheter som skola, vård och omsorg, sjukvård, kultur och samhällsbyggnad
  • Hållbar utveckling och Agenda 2030
  • Revision

Har du frågor? Vänligen kontakta:

Magnus Larsson, branschansvarig Offentlig sektor, KPMG Sverige.