close
Share with your friends

Offentlig sektor

Offentlig sektor

KPMG har gedigen kunskap inom den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster till olika offentliga aktörer.

KPMG har gedigen kunskap inom den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster.

Den offentliga sektorn spelar en mycket central roll i det svenska samhället. Stat, regioner, landsting och kommuner producerar en rad servicetjänster och har ansvaret för stora delar av infrastrukturen. De äger företag inom olika branscher och genom pensions- och sjukförsäkringssystemen är stat och kommuner också betydande kapitalförvaltare. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar dock ständigt. Detta ställer krav på avancerad verksamhetsstyrning och effektiva processer.


KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster till olika offentliga aktörer.