close
Share with your friends

Viktiga frågor för kooperativa företag i Sverige

Viktiga frågor för kooperativa företag i Sverige

Det finns i dag en rad aktuella frågeställningar för kooperativa företag att hantera. KPMG kan hjälpa er att möta dem på bästa sätt.

Implementering av den nya koden
Kooperativa företag i Sverige har tagit fram en ny kod särskilt anpassad för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Vid implementeringen av den gäller det att hitta lösningar som tydliggör medlemsnyttan, främjar dialogen med medlemmarna och ökar transparensen och öppenheten i styrelsens arbete.

Digitalisering för närmare demokrati
I likhet med andra företag påverkas kooperativa företag av att tjänster och verktyg digitaliseras och automatiseras, men här finns även stor potential till en förbättrad medlemsdialog. Rätt använd kan digitaliseringen föra de demokratiska processerna närmare medlemmarna.

Digitalisering som tydliggör kapitalflöden
Ytterligare en potential hos digitaliseringen är att den kan nyttjas för att tydliggöra medlemmarnas kapitalflöden till och från organisationen.

Investerande medlemmar
Den nya föreningslagen gör det möjligt med investerande medlemmar i kooperativa företag i Sverige. Det öppnar för nya former av finansiering, till exempel går det att ta in en fond som investerande medlem mot avkastning istället för att ta lån på banken. En annan möjlighet är att använda detta som ett slags incitamentprogram för medarbetare.

Krav på hållbarhet
För kooperativa företag är det ofta mycket viktigt att – från produktion hela vägen till kunden/medlemmen – kunna visa på en hållbar värdekedja som står fri från korruption, brott mot mänskliga rättigheter, överdriven miljöbelastning och så vidare. Här kan blockchain eller annan teknik spela en viktig roll för att verifiera hållbarheten genom hela kedjan.

Fastighetsägande
Det kan finnas skattefördelar i att äga fastigheter i föreningsform.
 

Kontakta oss