close
Share with your friends

Möjligheterna med nya föreningslagen

Möjligheterna med nya föreningslagen

Sedan något år har Sverige fått en ny, moderniserad föreningslag. Vad gäller formalia har reglerna gjorts lite mer lika dem som gäller för aktiebolag. Den stora förändringen i föreningslagen gäller dock att det numera är möjligt att ta in investerande medlemmar.  De investerande medlemmarna deltar inte i verksamheten utan bidrar med kapital som de kan få stadgeenlig avkastning på. De utgör ett komplement och oavsett hur stor andel av alla medlemmar som är investerande, så får de aldrig mer än en tredjedel av rösterna.

– Den nya och mer moderna föreningslagen innebär nya möjligheter att få in kapital som jag tror att många kooperativa företag ännu inte fått upp ögonen för, säger Peter Nilsson, professor i skatterätt och skattespecialist på KPMG.

I dessa tider av minusränta finns det många kapitalförvaltare som letar med ljus och lykta efter möjligheter till avkastning. Samtidigt vill många aktörer ta sitt samhällsansvar i hur de investerar. Ofta söker de verksamheter som drivs på ett etiskt och hållbart sätt, vilket talar för kooperativa företag.

– Liksom tidigare utgör reglerna i föreningslagen vad gäller förhållandet mellan medlemmar ett väldigt flexibelt ramverk. Det går att ha olika kategorier av investerande medlemmar, till exempel rena finansiärer eller vanliga medlemmar som vill satsa pengar i verksamheten. Det finns också frihet i hur avkastningen fördelas, avslutar Peter Nilsson.

De viktigaste förändringarna i föreningslagen:

  • Formalia mer lik aktiebolagslagen.
  • Möjlighet att ha investerande medlemmar.
  • Fler finansieringssätt: riskkapital, investerande medlemmar, förlagsandelar samt lånat kapital.

Kontakta oss