close
Share with your friends

Hur ska banksektorn lyckas sätta kunden i fokus?

Hur ska banksektorn lyckas sätta kunden i fokus

Forrester, har på uppdrag av KPMG gjort en undersökning där det framgår att de mest lönsamma bankerna är de som på allvar sätter kunden i centrum. En förutsättning för att lyckas med detta är att bankerna klarar att bryta ner och koordinera de produkt- och kanalsilos som sen länge finns i banksektorn.

De senaste tio åren kännetecknas av en mycket snabb anpassning till nya kanaler och ökning i användande av sociala medier. Bankerna gör stora investeringar för att kunderna på ett tryggt och säkert sätt ska kunna uträtta sina bankärenden och få hjälp via olika kanaler när som helst på dygnet. Samtidigt tillkommer ständigt nya nischspelare som erbjuder nya innovativa banklösningar och bankernas roll i det finansiella ekosystemet förändras gradvis. Konkurrensen blir allt hårdare om att kunna ge kunden den bästa upplevelsen.

I Forresters undersökning presenteras sex utmaningar som måste övervinnas för att verkligen bli kundcentrerad:

  • Teknikutveckling
  • Dataanvändning
  • Informationssäkerhet
  • Regelverk & efterlevnad
  • Processanpassning
  • Produkt- och kanalsilos
     

I rapporten Are banks making the right investments to win customers? presenterar vi ramverket KPMG Connected Enterprise, som är framtaget för att hjälpa våra kunder att bli mer kundcentrerade. Nyckeln ligger i att skapa förmågor att designa och erbjuda personliga kundupplevelser som hela organisationen klarar av att leverera.

KPMG Connected Enterprise hjälper till att identifiera vilka förmågor som banken behöver för att möta kundernas nya behov, på ett mer kostnadseffektivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Håkansson, Management konsult financial services, sofia.hakansson@kpmg.se

Kontakta oss