close
Share with your friends

Tillverkning

Tillverkning

Med vår globala erfarenhet och kunskap i branschen är vi ett starkt stöd inom affärsstrategi, riskhantering och relationer till finansmarknaden.

Med vår globala erfarenhet i branschen erbjuder vi ett starkt affärsstöd.

Inom industri- och tillverkningssektorn är globalisering en självklar utgångspunkt för beslutsfattande. Kraven på snabbhet i beslutsfattandet ökar i takt med kortare produktcykler och ökad konkurrens. Förväntningarna på transparens i styrning och beslutsfattande samt en tydlig ekonomisk rapportering till marknaden blir högre. 

På många områden som tidigare hanterats lokalt, såsom skatter, pensioner och IT, blir globala lösningar allt viktigare. I en global miljö kommer hållbar utveckling liksom miljöaspekter och socialt ansvar högt upp på agendan. 

Nya marknader möjliggör tillverkning till låga kostnader. Men var tillverkning och FoU-arbete ska bedrivas är inte självklart. Aktuella undersökningar från KPMG visar att verksamhet i de "gamla" länderna fortfarande kan konkurrera inom en rad områden.

Vår erfarenhet tillsammans med kunskapen från våra egna undersökningar, gör att vi kan bidra till våra kunders utveckling av affärsstrategier, riskhantering och relationer till finansmarknaden. Oavsett på vilka marknader och i vilka länder verksamheten bedrivs.

Inom tillverkningsindustrin levererar vi en rad olika tjänster inom revision, skatt och rådgivning.