Fastigheter – har du bra grundkunskaper?

Vad innebär det att köpa en fastighet? Du får svar på skatterättsliga och redovisningsmässiga frågor kring fastigheter.

Vad innebär det att köpa en fastighet?

Fastigheter – Har du bra grundkunskaper?

Bygg på dina kunskaper om skatterättsliga och redovisningsmässiga frågor kring fastigheter. 

Vad innebär det att köpa en fastighet?

Hur hanteras kostnader som man har i samband med förvärvet? Kan vi skapa kontinuitet i avskrivningsunderlagen? Har det någon betydelse för ett bolag om förvärv av fastighet sker direkt eller genom andelar? Och slutligen, hur hanteras markanläggningar?

Att tänka på vid fastighetsinnehav

Hur fungerar avskrivningar? Måste man aktivera alla åtgärder som görs på fastigheten? Finns det fall då förbättringar snarare är inventarier än del av byggnaden? Vad innebär det att tillämpa komponentavskrivning? Vilka fallgropar finns? Kan man göra avdrag skattemässig för hela förbättringen trots att det ska aktiveras i redovisningen?

När vi ska sälja – vilka är fördelarna för säljaren respektive köparen?

Vid en försäljning av fastighet finns det i dagsläget två vanliga alternativ. Försäljning av fastigheten som sådan eller överföring av fastigheten till ett dotterbolag med efterföljande försäljning av andelarna i dotterbolaget, en så kallad paketering, vi förklarar fördelarna. Vilka överväganden bör man göra som köpare och hur bemöter en säljare argument i samband med en förhandling av priset på aktierna? Latent skatt är en del vi diskuterar. Har du koll på effekten av byggmästarsmitta? Och hur hanterar du försäljningar av dotterbolagsandelar korrekt för att uppnå skattefriheten? Vi reder ut begreppen!
 

Ladda ner presentationsmaterialet här.

informative image