Förmåner, representation och resor – vanliga fel och fallgropar

Vad krävs för att ni som bolag ska kunna yrka avdrag för en konferensresa? Du får koll på vilka regler som gäller.

Vad krävs för att ni som bolag ska kunna yrka avdrag för en konferensresa?

Förmåner, representation och resor – vanliga fallgropar och fel

Vad krävs för att ni som bolag ska kunna yrka avdrag för en konferensresa? När riskerar era medarbetare att beskattas för en förmån? När kan en middag med kund räknas som representation och inte bara en trevlig middag? Fallgroparna gällande representation och förmåner är många och ibland krångliga att reda ut.

Tillsammans med specialisterna Marie Enander och Sandra Berg Svantesson anordnade KPMG ett webinar den 27 april med fokus på vanliga fällor och felhanteringar hos bolag/organisationer avseende förmåner, representation och resor. 

Några av frågorna som diskuterades: 

  • Risker med att hantera förmåner, representation och resor felaktigt.
  • Vad är extern och intern representation?
  • När kan man bjuda de anställda på en måltid utan att de riskerar att förmånsbeskattas?
  • När riskerar anställda/kunder att förmånsbeskattas för en konferensresa?
  • Vilka är de vanligaste felen inom det här området? Hur kan man åtgärda dem alternativt hantera dem?
  • Rekommendationer för att undvika felhanteringar.


Ladda ner presentationsmaterialet här.

informative image