Redovisningsnyheter för IFRS-företag

Uppdateringar inför bokslutet 2021 och framåtblick mot 2022

Uppdateringar inför bokslutet 2021 och framåtblick mot 2022

Dekorbild event ifrs

Redovisningsnyheter för IFRS-företag

I slutet av november anordnade KPMG ett webinar om Redovisningsnyheter för IFRS-företag

Det finns en hel del matnyttigt att tänka på inför årsbokslutet 2021. Vi gör det enklare för dig genom att gå igenom det våra experter anser vara det viktigaste:

  • Det har blivit alltmer vanligt med molnbaserade lösningar. Vilka frågeställningar behöver du beakta vid redovisning av avtal för molnbaserade lösningar?
  • Reglerna för digital rapportering och ESEF. Vad gäller?
  • Riksdagen har beslutat om en skattereduktion för investeringar av inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. Vilka konsekvenser får dessa nya regler i redovisningen?
  • Vad är nytt kring upplysningar avseende ditt företags hållbarhetsarbete?Arbete hemifrån under pandemin har inneburit att hyresavtal har sagts upp eller omförhandlats. Vilka redovisningsmässiga konsekvenser kan detta ha på redovisning av nyttjanderätter?

 

Ta del av presentationen här

informative image