Höstens fastighetstaxering – Det här ska du som fastighetsägare tänka på

On demand – webinar om aktuella frågor inom fastighetsbeskattning med fokus på höstens fastighetstaxering.

On demand – se KPMG:s webinar när du vill.

Webinar om fastighetstaxering

I höst inleds årets fastighetstaxering av hyreshus. Taxeringen är schablonmässigt utformad och kan resultera i såväl högre som felaktiga taxeringsvärden för många aktörer och därmed en ökad fastighetsskatt. För att taxeringen ska bli korrekt krävs normalt en individuell analys av fastigheterna ofta följt av jämkningar och justeringar av de schablonmässigt beräknade värdena. 

Välkommen till en genomgång av aktuella frågor inom fastighetsbeskattning med fokus på höstens fastighetstaxering. Under webinariet berättar KPMG:s experter Rebaz Wahab och Carl Gudesjö om vad du som fastighetsägare bör tänka på vad gäller höstens taxering. Vår erfarenhet visar tydligt att det lönar sig att lägga tid på fastighetstaxeringen. Utöver fastighetstaxeringen berörs kortfattat andra aktuella skattefrågor inom fastighetsområdet. 
 

Fakta

2022 fastställs nya taxeringsvärden för hyreshus. Deklarationsblanketterna skickas ut i september 2021 och ska vara inlämnade senast den 1 november 2021, om man inte ansöker om anstånd. Beslut skickas ut i juni 2022 och gäller från den 1 januari 2022.

informative image