close
Share with your friends

KPMGs digitala AML-utbildningar

Med vår kompetens och erfarenhet har vi på KPMG tagit fram fyra utbildningsmoduler för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom AML/CTF.

Vi erbjuder digitala AML-utbildningar under våren.

KPMGs digitala AML-utbildningar

Vi erbjuder digitala AML-utbildningar under maj-juni månad. Svenska och internationella institut har under de senaste åren varit i centrum för uppmärksamhet vad gäller bristande intern styrning och kontroll i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF). Konsekvenserna har varit omfattande. Instituten har bidragit - eller riskerat att bidra - till att det tvättas pengar och finansieras terrorism genom deras verksamhet, men det har också resulterat i höga sanktionsbelopp och skadade varumärken. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver hög kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling hos de som arbetar med dess efterlevnad. Ansvaret för att införa åtgärder och rutiner ligger hos den enskilda verksamhetsutövaren och särskilt höga krav ställs på bankers centralt funktionsansvariga och särskilt utsedda befattningshavare.

Med vår kompetens och erfarenhet har vi på KPMG tagit fram fyra utbildningsmoduler för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom AML/CTF och som vill fördjupa eller uppdatera sina kunskaper. Utbildningsmodulerna är praktiskt inriktade och utgår ifrån Penningtvättslagen och Finansinspektionens föreskrifter på området. Anmälan och därmed priset avser ett institut vilket möjliggör för er att låta flera deltagare delta på varje pass samt möjligheten att variera deltagare mellan de olika modulerna, helt beroende på förkunskaperna och tidsutrymmet i kalendern.

Utbildningsmodul 1: Grundläggande genomgång av AML-regelverket
Passet inleds med en genomgång av bakgrunden till lagstiftningen och en introduktion till de olika områdena den behandlar.

Utbildningsmodulen riktar sig främst till er som är nya på området.


Utbildningsmodul 2: Allmän riskbedömning
Vi kommer gå igenom metod för att genomföra samt dokumentera riskbedömningen, dela med oss av best practice samt diskutera Finansinspektionens tillsyn avseende den allmänna riskbedömningen.

Utbildningsmodulen riktar sig främst till er som arbetar med institutets riskbedömning och vill fördjupa er på området eller för er som är nya på området.


Utbildningsmodul 3: Transaktionsmonitorering
Passet kommer fokusera på transaktionsmonitorering (systemmässiga och manuella). Vi kommer gå igenom kraven i lagstiftningen samt metod för utredning, dokumentation, rapportering och uppföljning. Vi kommer även gå igenom händelser som inträffat när vi arbetat med transaktionsövervakning och dela med oss av best practice baserat på våra erfarenheter.

Utbildningsmodulen riktar sig främst till er som arbetar med monitorering eller är centralt funktionsansvarig.


Utbildningsmodul 4: Intern rapportering
Modulen kommer fokusera på intern rapportering. Vi kommer gå igenom kraven i lagstiftningen, rutin och metod för genomförande samt ge best practice baserat på våra erfarenheter.

Utbildningsmodulen riktar sig främst till er som är centralt funktionsansvarig eller särskilt utsedd befattningshavare, men även till dig som är mottagare av funktionernas rapportering (såsom Styrelseledamöter).

Anmäl dig här!

Mer information

Tid:
Modul 1: 28 maj 08:30 – 10.00
Modul 2: 4 juni 08:30 – 10.00
Modul 3: 11 juni 08:30 – 10.00
Modul 4: 18 juni 08:30 – 10.00

Plats:
Digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan

Kostnad:
Fast pris 12 500 kr/institut (då ingår samtliga moduler men man kan också välja att gå på en enskild)

Anmälan: Anmäl dig här.

Sista anmälningsdag: 2021-05-21
 

Kontakt

Anna Landhager

anna.landhager@kpmg.se,

+46 708 65 64 73
 

informative image