close
Share with your friends

Handlingsplan mot korruption: Webinar om de praktiska aspekterna

KPMG:s experter delger tankar och erfarenheter kring hur man kan hantera de praktiska aspekterna i arbetet mot korruption.

KPMG:s experter delger tankar och erfarenheter kring hur man kan hantera de praktiska aspe

Handlingsplan mot korruption: Webinar om de praktiska aspekterna

Sverige har under de senaste åren rankats lägre än tidigare i de globala korruptionsmätningarna som genomförs av Transparency International. Korruption i den offentliga förvaltningen får allvarliga konsekvenser då den skadar människors förtroende för institutionerna, urholkar rättsstatens legitimitet och riskerar i förlängningen att undergräva demokratin.

Regeringen vill nu se till att ytterligare stärka arbetet mot korruption genom att man publicerat särskilda riktlinjer i en ”Handlingsplan mot korruption”. Syftet är att säkerställa ett än mer strukturerat och kraftfullt arbete mot korruption hos våra myndigheter.

On demand: Lyssna till ett antal av KPMG:s experter under ledning av Richard Elmersson. Här delges tankar och erfarenheter kring hur man kan hantera de praktiska aspekterna i arbetet mot korruption, allt med utgångspunkt i handlingsplanens områden för strategier och arbetssätt.

Våra experter fokuserar på hur det praktiska arbetet med implementeringen kan se ut för att förhindra, upptäcka och åtgärda korruption i den offentliga förvaltningen.

 

Se presentationen från webinariet här.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta Richard Elmersson, Ansvarig Förebygga oegentligheter via e-post richard.elmersson@kpmg.se eller telefon +46 73 327 20 36.

informative image