close
Share with your friends

Grundkurs i redovisning av finansiella instrument enligt IFRS

Nu har du möjlighet att anmäla dig till vår kurs i redovisning av finansiella instrument i enlighet med IFRS 9.

Arbetar du på ett företag som har finansiella instrument och berörs av IFRS 9?

Dekorbild

Arbetar du på ett företag som har finansiella instrument och berörs av IFRS 9? Nu har du möjlighet att anmäla dig till vår kurs i redovisning av finansiella instrument i enlighet med IFRS 9.

Arbetar du på ett företag som har finansiella instrument och berörs av IFRS 9? Nu har du möjlighet att anmäla dig till vår kurs i redovisning av finansiella instrument i enlighet med IFRS 9.

Vi är stolta att för 19:e året kunna erbjuda kursen redovisning av finansiella instrument enligt IAS/IFRS. Ett mycket speciellt år eftersom vi måste anpassa oss till rådande Covid-19 pandemi och erbjuder endast möjlighet till ett virtuellt deltagande. För att anpassa till ett virtuellt deltagande har vi delat upp kursen i två halvdagar den 26-27 maj.

Vi kommer under första halvdagen gå igenom regelverkets tillämpningsområde, principerna i IFRS 9 för klassificering, gränsdragning mellan skuld och eget kapital, derivat och inbäddade derivat. Den andra halvdagen går vi igenom principerna för initial redovisning och bortbokning, förväntade kreditförluster, bestämmelserna om nettoredovisning samt upplysningar. Vi går även kortfattat igenom de övergripande principerna för säkringsredovisning. Utöver externa deltagare kan det också förekomma deltagare från KPMG.


Varmt välkommen!
Anders Torgander, kursansvarig

Anmäl dig här!

Lärare

Anders Torgander
Redovisningsspecialist
anders.torgander@kpmg.se

Mer information

Tid: 26 maj 2021 kl.08:30-12:30 samt 27 maj 08:30-12:30.
Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan
Kostnad: 6500 kr ex moms.
Anmälan: Anmäl dig här.
Sista anmälningsdag: 2021-05-12

Lärare

Fredrik Ericsson
Redovisningsspecialist
fredrik.ericsson@kpmg.se

Kontakt

Anders Torgander via e-post eller telefon,
anders.torgander@kpmg.se
08-723 92 66

 

informative image