close
Share with your friends

Redovisningsnyheter för IFRS-företag

On demand – KPMG presenterar nyheter inför rapporteringen 2021 för de företag som tillämpar IFRS.

On demand – se KPMG:s webinar när du vill.

Dekorbild

KPMG blickar framåt och presenterar nu redovisningsnyheter inför rapporteringen 2021 och framöver för de företag som tillämpar IFRS. Varmt välkommen till detta viktiga webinar som hjälper dig få koll på de allra senaste nyheterna!

Våra experter redogör för förlängningen av reglerna kring redovisning av hyresrabatter. De beskriver och delar också sina tankar om IASB:s nyligen antagna ändringar avseende upplysningar om redovisningsprinciper med beaktande av väsentlighet. Ändringarna ger en bra grund till att kraftigt reducera omfånget på redovisningsprinciperna och göra de mer företagsspecifika och meningsfulla.

KPMG:s experter behandlar även några av de redovisningsfrågor som IFRS Interpretations Committee har uttalat sig om inom ramen för gällande standarder – vilket kan leda till byte av redovisningsprinciper. De ger dig en uppdatering om vad som händer inom XBRL och ESEF- området avseende digital rapportering. Avslutningsvis, kommenterar KPMG några av de iakttagelser som Nämnden för svensk redovisningstillsyn har gjort i samband med sin övervakning av finansiella rapporter.

 

On demand – se inspelningen här!

 

 

informative image