close
Share with your friends

Krav på visselblåsarsystem 2021 - webinar

On demand – se KPMG:s webinar när du vill.

On demand – se KPMG:s webinar när du vill.

Krav på visselblåsarsystem 2021 - webinar

Omkring 5% av organisationers omsättning uppskattas försvinna genom korruption varje år och så mycket som 43% av alla oegentligheter upptäcks genom tips. Välkommen till KPMG:s webinar som behandlar den praktiska aspekten av att införa ett visselblåsarsystem. 

On demand - se inspelningen här!

Fördelarna med att upprätta en visselblåsarfunktion är flera och i december 2021 blir EU-direktivet om ökat skydd för visselblåsare svensk lag. I och med att den lagen träder i kraft blir det krav för alla arbetsgivare med fler än 50 anställda och kommuner med fler än 10 000 invånare att ha ett visselblåsarsystem.

Webinariet behandlar den praktiska aspekten av att införa ett visselblåsarsystem. Vi kommer fokusera på mottagningsfunktionen och hantering av inkomna ärenden då detta område kräver både planering och organisation. Andra områden som berörs är kommande lagkrav, förebyggande arbete samt den digitala komponenten av ett visselblåsarsystem.

Se presentationen från webbinariet här.

informative image