close
Share with your friends

Stora Skattedagen 2020

On demand – Webinar med de hetaste skattefrågorna och geopolitiska diskussionerna.

On demand – Webinar med de hetaste skattefrågorna och geopolitiska diskussionerna.

Stora Skattedagen 2020

KPMG:s Stora Skattedag 2020

Den 12 november sände vi live där du som var intresserad av skattefrågor kunde delta oavsett var du befann dig.

I vanlig ordning presenterades de senaste nyheterna och trendspaningarna inom skatteområdet och vi lyfte även blicken kring de stora geopolitiska frågorna just nu; det amerikanska valet, Brexit och framtidsutsikterna i spåren av covid-19.

Nedan kan du ta del av inspelningar och presentationer från fördjupningspassen.

Annika LIndström

Annika Lindström
Head of Tax & Legal
+ 46 8 723 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Talare

Rohitesh Dhawan

Rohitesh Dhawan, Eurasia Group

Rohitesh is a global macro strategist who covers environmental and social sustainability issues at Eurasia Group. His areas of focus is climate change policy and business strategy, natural capital accounting, energy transitions and pathways, and social investment programs, including corporate social responsibility. Previously to joining Eurasia Group, Rohitesh spent over a decade with KPMG. He holds a master’s degree in environmental change and management from University of Oxford and a bachelor’s degree in economics from Rhodes University in South Africa. As the world tries to transcend the geopolitical turbulence accentuated by the pandemic, Rohitesh will provide a macro picture of the world, considering the outlook following the US presidential election in a time particularly marked by social polarization.

Sanna Torsén Björling

Sanna Torén Björling, Dagens Nyheter

Sanna Torén Björling är journalist på Dagens Nyheter och författare. Under åren 2013-2017 var hon tidningens korrespondent i USA, med bas i Washington DC. Hon utkom 2020 med ”Allt vi har gemensamt” (Natur & Kultur), en personlig reportagebok om den politiska polariseringen i USA; och med ”Supermakten. Vad varje svensk bör veta om USA” (Mondial, med USA-forskaren Frida Stranne).

Vid beställning av Sannas bok "Allt vi har gemensamt" från Natur & Kultur ange rabattkod "GemensamtKPMG" för att köpa boken för 150 kr!  

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv 

Carolines gedigna karriär tog sin början i tidigt 80-tal då hon arbetade med skatterådgivning med fokus på SME-företag. Därefter har hon fyllt på med titlar, från finansanalytiker, portföljförvaltare, private equitychef till aktiechef på Skandia. 2015 gick hon över till Svenskt Näringsliv som vice vd och sedan augusti i år är hon ägarstyrningsansvarig. Hon är också styrelseledamot i AMF, BeijerAlma och Lifco.

Andréa Meyer

Andréa Meyer, Hexagon

Andréa är skatteansvarig på det globala mätteknikbolaget Hexagon sedan 2006 då hon fick i uppdrag att bygga upp företagets skatteverksamhet. Hon är specialist på bolagsbeskattning och har stor erfarenhet av skatteprocessuella frågor. Andrea har tidigare arbetat på KPMG, Deloitte och Skatteverket. Under en period på Skatteverket blev hon, på uppdrag av Finansdepartementet, utstationerad till Tyskland som Sveriges representant på den tyska skattemyndigheten. Andrea har en juristexamen i botten och har även jobbat på Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Sedan 2015 sitter Andrea med i Näringslivets Skattedelegation som en av två representanter för svenska multinationella bolag.

Peter Nilsson

Peter Nilsson, KPMG Tax & Legal

Peter Nilsson är Jur dr. och professor i skatterätt som arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. Peter har under 2020 hjälpt många företag med frågeställningar kring covid-19 och dess komplikationer gällande stöd och regelverk

Magdalena Wetterfors

Magdalena Wetterfors, Skandia

Magdalena Wetterfors är chef för skatt och koncernjuridik på Skandia sedan 2007. I botten är Magdalena jurist, från Kammarrätten i Stockholm. Hon har tidigare jobbat som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen och som rättssakkunnig inom företagsbeskattning på Finansdepartementet. Magdalenas specialområden är företagsbeskattning generellt med särskild inriktning mot livförsäkringsbolag samt skatteprocess.

Se talarnas inspelningar

Rohitesh Dhawan, Caroline af Ugglas och Sanna Thorén Björling delar med sig av sina insikter om det amerikanska valet, covid-19, Brexit och Kinas utveckling på världskartan.

Rohitesh Dhawan
Rohitesh Dhawan
Caroline af Ugglas
Caroline af Ugglas
Sanna Torén Björling
Sanna Torén Björling

Paneldiskussion i två delar

Andrea Meyer, Magdalena Wetterfors, Caroline af Ugglas och Peter Nilsson i ett modererat samtal med Annika Lindström.

Del 1
Paneldiskussion Stora Skattedagen 2020
Del 2
Paneldiskussion Stora Skattedagen 2020

Fördjupningspass I

1. Ränteavdragsfrågor för företag – möjligheter och fallgropar
En fördjupning i möjligheter och fallgropar! Kostnaden för finansiering är en central fråga för de flesta större företag. Ränteavdragsreglerna som infördes 2019 bjuder på en hel del utmaningar, såväl praktiskt som rättsligt. Vi fördjupar oss i detta och går igenom en rad områden där det fortfarande finns oklara frågor eller regelverket bjuder på överraskningar.
Föreläsare: Anders Carls & Helena Lindeborg
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

2. Economic Employer concept as of January 1st 2021 (in English)
The Swedish government announced that they will move ahead with implementing the so-called economic employer concept in Sweden as of 1 January 2021. This will lead to Swedish tax liabilities for many more non-Swedish employees travelling to Sweden on business than before. In addition, Sweden proposes to implement far-reaching registration and withholding liabilities for non-Swedish employers.
Speakers: Petter Frödeberg & Johan Rova
Se presentationen från webinariet här.

3. Tull - det nya svarta! Så bidrar optimerad tullhantering till bättre affärer 
Skärpt tullagstiftning, utökade sanktioner, covid-19, nya och omförhandlade frihandelsavtal, Brexit och handelskrig medför stora utmaningar för importerande och exporterande företag. Att förlita sig på tullombud och speditörer eller på den interna tullavdelning utan att säkerställa att arbetet som utförs är i linje med tullregelverket, gör det extra riskfyllt. Det är företagsledningen som är juridiskt ansvarig för tull- och regelefterlevnaden och kan drabbas personligt. KPMG:s tullexperter guidar er genom de komplexa tullreglerna och visar hur en smart tullplanering kan stärka ert företags konkurrenskraft.
Föreläsare: Ulrika Badenfelt & Emmilie Welander
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

4. BEPS 2.0 Pillar I & II – Vad händer?
OECD arbetar just nu för högtryck för att få ut det nya regelverket som helt kommer förändra spelplanen för multinationella företag. Det som började för att uppdatera reglerna för att bättre passa den digitaliserade världen har nu växt till oanade proportioner och kommer nu påverka beskattningen av majoriteten av stora internationella bolag. Regelverket är snårigt och ofullständigt, men tidshorisonten är kort och det är därför viktigt att redan nu arbeta aktivt för att förstå hur detta kommer påverka just er verksamhet och se till att ni har kontroll över förändringarna. Vi rätar ut frågetecken, förklarar och illustrerar.
Föreläsare: Åsa Edesten & Ella Mustapha  
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

Fördjupningspass II

5. Framtidsspaning inom finansiell sektor – trender, momsfrågor och skatter
Följ med på en framtidsspaning för FS-branschen. Vilka trender ser KPMG:s ledande experter inom FS framöver? Eventuellt en ny bankskatt. Vad händer med förslaget om en ny kupongskatt? Vi blickar även framåt när det gäller momsfrågor för FS.
Föreläsare: Nils Schmid & Pontus Fornell
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

6. Cutting costs through technology and process improvements (in English)
Following the outbreak of Covid-19, there has been increasing pressure on tax departments to cut costs, streamline operations and embrace technology.  During this session we will focus on how process improvements and technology can help you establish more cost-efficient tax processes, mitigate tax risk and improve the efficiency of your tax function. We will also explore ways in which tax leaders can work to develop business cases to motivate larger investments and changes.
Speakers: David Perrone & Josefin Gustavsson
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

7. När Skatteverket kommer!
Skatteverket arbetar i stor utsträckning med att kontrollera att företag betalar rätt skatt genom att göra skatterevisioner. Vi går igenom hur ni på bästa sätt ska hantera en skatterevision, inklusive strategiskt agerande vad gäller transfer pricing som övriga områden. 
Föreläsare: Thomas Andersson & Karolina Viberg
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

8. Senaste nytt på fastighetsområdet – moms, inkomstskatt och trender 
Vi går igenom intressanta och heta frågor inom moms och inkomstskatt för fastighetsbranschen. Vi bjuder också på  erfarenheter från det praktiska livet.
Föreläsare: Susann Lundström & Carl Gudesjö
On demand – se inspelningen här!
Se presentationen från webinariet här.

informative image