close
Share with your friends

Digitalisering av skattefunktionen - webinar

On demand: Webinar där vi går igenom fördelarna med en digitalisering av skattefunktionen med fokus på högre effektivitet och lägre kostnader.

Webinar där vi går igenom fördelarna med en digitalisering av skattefunktionen.

Fiber optics

Digitalisering av ekonomi- och skattefunktionerna ligger idag högst upp på många företags agendor. Genom digitala verktyg och utnyttjande av KPMGs Tax Reimagined – vars fokus kombinerar teknologi, transformation och compliance – hjälper vi företag att utveckla och implementera nya strategier och verksamhetsmodeller för att kunna hantera dagens skatteklimat. Från bokföringen till skatteberäkningen och deklarationen finns idag verktyg för att bland annat automatiskt föreslå koncernbidrag, på ett överskådligt sätt hantera skatteberäkningen för koncernens alla bolag samt beräkna och ta fram underlag för uppskjuten skatt och effektiv skatt. 

 

På webinariet går vi igenom fördelarna med en digitalisering av verksamheten, med fokus på högre effektivitet kombinerat med lägre kostnad för administration och mindre risk för fel. Vi kikar på hur KPMG:s ekosystem av digitala verktyg genom KPMG Digital Gateway kan integreras i företagets nuvarande processer och system;

KORUS - KPMG:s verktyg för automatisk hantering av ränteavdrag, koncernbidrag och eget kapital i rapporteringsarbetet.

NIRUS - Verktyg för att skapa deklarationsblankett direkt med data från skatteberäkningen och bokföringen.

KPMG:s Skatteberäkningsverktyg - För direkt koppling till nuvarande ekonomisystem och fullständig beräkning av skatt på ett ställe.

 

On demand, se inspelningen här!

Talare

Anders Carls
Senior Manager, Corporate Tax
+46 70 914 40 96
anders.carls@kpmg.se

Helena Böhlmark
Director, Corporate Tax
+46 70 577 93 80
helena.bohlmark@kpmg.se

Helena Lindeborg
Manager, Corporate Tax
+46 70 930 05 75
helena.lindeborg@kpmg.se

informative image