close
Share with your friends

Senaste nytt – finansiell rapportering i spåren av covid-19

On demand: Webinar om redovisningsfrågor kring upprättande av finansiella rapporter.

On demand: Webinar om redovisningsfrågor kring upprättande av finansiella rapporter.

Senaste nytt – finansiell rapportering i spåren av covid-19 – webinar

Till följd av covid-19 krisen och de olika stödåtgärder som kan vidtas uppstår ett antal redovisningsfrågor. Detta webinar syftar till att belysa några av de redovisningsfrågor som uppkommer i samband med upprättande av olika finansiella rapporter. 

Våra experter delar med sig av information och insikter inom området. Du kommer att få veta mer om: 

  • Hur blev den slutliga ändringen av IASB avseende lättnader för hyrestagaren vid redovisning av hyresrabatter?
  • Vad utgör och hur redovisas modifiering av hyreskontrakt?
  • Vilka lättnader föreslås av Bokföringsnämnden avseende periodisering av hyresrabatter? 
  • Vad är huvuddragen i ESMAs uttalande om effekter av covid-19 på halvårsrapporten?
  • Vilka redovisningsmässiga bedömningar kan bli aktuella i den finansiella rapporteringen för andra kvartalet avseende kundfordringar?

Se on demand här!

informative image