close
Share with your friends

Vad blir konsekvenserna av att snabbt ställa om till hemarbete för ideell sektor?

On demand – se KPMG:s webinar när du vill: Konkreta råd och tips på vilka rutiner och processer som behöver finnas vid hemarbete för ideell sektor.

On demand: Konkreta råd och tips, rutiner och processer vid hemarbete för ideell sektor.

Webinar hemarbete

Till följd av covid-19-krisen arbetar många av oss hemifrån. Det leder till en ny situation med nya frågor som din organisation behöver ta ställning till. Detta webinar ger konkreta råd och tips på vilka rutiner och processer som behöver finnas i denna tid som präglas av hem- och distansarbete med digitala möten och digitala handlingar. Webinariet hålls som en fortsättning av vårt senaste webinar för ideell sektor och också på det branschövergripande webinariet om hemarbete

Webinariet gästas av Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare på Cancerfonden, som berättar om erfarenheter av omställningen till hemarbete och de utmaningar som det har inneburit.

Exempel på frågeställningar: 

 – Vilka omställningar har covid-19 inneburit i praktiken?

 – Krav kring arkivering av kvitton och andra underlag samt hur ni kan tänka för att effektivisera och digitalisera er arkivering.

 – Vilka arbetsredskap såsom extern skärm, kontorsstol, headset etc kan ni som en organisation inom ideell sektor köpa till era anställda? 

 – Distansarbetets utmaningar i en digital kontext: Fungerar alla system på distans? Hur undviker man fallgroparna vid byte till ett modernare system? Hur ges medarbetaren förutsättningar till effektivt distansarbete?

Från KPMG deltar Fredrik Andersson, Marie Enander, Maja Fröjdh, Daniel Jönsson, Tomas Mathiesen och Alexandra Salomonsson.

On demand – se inspelningen här!

Se presentationen från webinariet här.


Kontakt

Alexandra Salomonsson
alexandra.salomonsson@kpmg.se
+46 70 981 37 53

informative image