close
Share with your friends

Financial crime: Inte bara AML– webinar

On demand: KPMG:s webinar om finansiell brottslighet och dess påverkan på finansiella institut.

On demand: KPMG:s webinar om finansiell brottslighet.

Financial Crime: Inte bara AML

På vårt webinar den 18:e juni diskuterar vi bland annat den ökade brottsliga aktiviteten under covid-19-krisen men har ett holistiskt perspektiv och inkluderar även nyheter och trender inom en rad områden såsom exempelvis Green Crime, mutor, korruption och bedrägerier. Vi berättar också om nya spännande tekniska lösningar, datadriven granskning och analys kopplat till ämnet. 

Medverkar gör Sverker Tornhagen, Head of Financial Crime Prevention på KPMG Sverige, samt kollegor som har arbetat med utredningar av Financial Crime i finansiella institut i Europa och USA; och även arbetat med amerikanska myndigheter i bekämpning av penningtvätt och andra oegentligheter bland finansiella institut. 

Se on demand här!

Kontakt

Jodi Andersson

jodi.andersson@kpmg.se

informative image