close
Share with your friends

Hur påverkas ditt ansvar för företaget i kristider?

Ett webinar för dig som är företagare eller styrelseledamot.

Ett webinar för dig som är företagare eller styrelseledamot.

Hur påverkas ditt ansvar för företaget i kristider? Webinar

Med ett kraftigt förändrat affärsklimat och en osäker framtid har covid-19 snabbt vänt upp och ned på verkligheten för många företag i Sverige. Som företagare har man alltid ett ansvar för sin verksamhet vilket dock ställs på prov då osäkerheten i omvärlden ökar. Det är då viktigt att förstå vad ansvaret innebär i praktiken. Under detta webinar diskuterar vi hur styrelseansvar, ekonomisk uppföljning och personligt betalningsansvar kan ha påverkats under våren.

Vi går igenom:

  • Grunderna i det generella styrelseansvaret – vem omfattas och vad innebär det? 
  • Bokföring och ekonomisk uppföljning – vad innebär ”ekonomisk uppföljning” i praktiken?
  • Kapitalbrist – risk för personligt betalningsansvar och justerad värdering av tillgångar
  • Värdeöverföringar – förändrade styrelsebedömningar vid utdelning, underprisöverlåtelser och koncernbidrag. 
  • Låneförbud – lån från bolaget till närstående. 

Se on demand här!

 

informative image