close
Share with your friends

Finansiell rapportering i spåren av covid-19 – webinar

On demand – se KPMG:s webinar när du vill: Finansiell rapportering i spåren av covid-19.

On demand – se KPMG:s webinar när du vill.

Finansiell rapportering webinar

Till följd av covid-19-krisen och de olika stödåtgärder som finns tillgängliga uppstår ett antal redovisningsfrågor. Detta webinar syftar till att belysa de olika redovisningsfrågorna dels i den löpande redovisningen och dels i samband med upprättande av olika finansiella rapporter.

On demand – se inspelningen här!

Våra experter delar med sig av information och insikter inom området. Du kommer att få veta mer om:
• Redovisning av hyresrabatter med anledning av covid-19
• Redovisning av ersättning vid korttidsarbete
• Vilka effekter har vi sett i de finansiella rapporterna för det första kvartalet?
• Vilka redovisningsmässiga bedömningar kan bli aktuella i den finansiella rapporteringen?

informative image