close
Share with your friends

Bokförings- och skattemässiga konsekvenser vid hemarbete

Webinar om nya frågor som uppstår när personal arbetar hemifrån till följd av covid-19-krisen.

Webinar om frågor som uppstår när personal arbetar hemifrån till följd av coronakrisen.

Bokförings- och skattemässiga konsekvenser  när personalen arbetar hemifrån – webinar

Till följd av covid-19-krisen arbetar många av oss hemifrån. Det leder till en ny situation med nya frågor som ditt företag behöver ta ställning till. Detta webinar syftar till att belysa ett antal skattemässiga och bokföringsmässiga konsekvenser när personalen arbetar hemma.

Se on demand här!

Exempel på frågeställningar:

  • Hur ska jag hantera utskrifter och arkivering av material hemifrån?
  • Får jag ta hem bokföringsmaterial?
  • Vid inköp av arbetsredskap ex. headset, skrivare för att kunna arbeta hemma – riskerar de anställda att förmånsbeskattas? Och hur ska kvittot för utlägget för arbetsredskapet hanteras?
  • Kan arbetsgivaren betala de anställdas bredband nu när de arbetar hemma under pandemin utan att det blir skattekonsekvenser?
  • Vad gäller för ett utländskt företag som har personal bosatt i Sverige och som arbetar hemifrån p.g.a. Covid 19? Fast driftställe?
  • Vad gäller om den som arbetar hemifrån i Sverige regelmässigt ingår avtal för det utländska företagets räkning? Fast driftställe? 
  • Vad gäller om du p.g.a. Covid 19 blir hemskickad i förtid till Sverige under din utlandstjänstgöring, kan vi tillämpa den så kallade sexmånadersregeln även i dessa fall?
  • Vilka frågor uppstår om du p.g.a. Covid 19 blir kvar i ett arbetsland eller tvingas byta arbetsland utifrån artikel 15 och artikel 4 i tillämpliga dubbelbeskattningsavtal? Vi går igenom dessa frågor samt vad som gäller för de svenskar som har blivit ”strandade” i Sverige p.g.a. Covid 19 men som i normala fall bor utomlands, hur ska de deklarera nästa år och vad menar skatteverket gäller här?
informative image