close
Share with your friends

Ideell sektor i coronatider – webinar

Aktuella frågor för den ideella sektorn i coronatider. Se on demand!

Aktuella frågor för den ideella sektorn i coronatider.

Dekorbild

Covid-19 påverkar alla delar av samhället och i en tid då fysiska möten är begränsade och förändringar i samhälle, verksamheter och för individer är oundvikliga finns det många frågor som ställs på sin spets. För den ideella sektorn innebär förändringen många funderingar och utmaningar – från hur årsmöten kan hållas till IT-säkerhet när personalen jobbar hemifrån. Samtidigt syns positiva tecken på att många företag vill bidra till civilsamhället, finns det risker kopplat till bolagens engagemang?

On demand: Se inspelningen här!

Under webinariet berörs dessa frågeställningar:
- Årsmöten och påskrifter, vad kan man skjuta på och vad kan göras digitalt?
- Skatteimplikationer för när bolagen vill kunna göra avdrag för donationer?
- Kan ideella föreningar och stiftelser korttidspermittera?
- Hur säkerställer vi cybersäkerheten när stora delar av personalen arbetar hemifrån?

Från KPMG deltar Tomas Mathiesen, Alexandra Salomonsson, Erika Roos, Mattias Bergman och Per-Olov Humla.

informative image