KPMG:s grund- och fördjupningskurs inom AML/CTF i Malmö - KPMG Sverige
close
Share with your friends

KPMG:s grundkurs och fördjupningskurs inom AML/CTF i Malmö

Kurserna ger dig kunskap om hur du arbetar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Malmö, Sverige

Välkommen att anmäla dig till höstens kurser inom AML/CTF

Senaste tidens skriverier om bankernas hantering av penningtvätt visar hur viktigt det är att följa regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För dig som arbetar med åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering är det viktigt att ha den kompetens som krävs för att er verksamhet ska uppfylla kraven i regelverket. Ansvaret är stort – inte minst för de som är centralt funktionsansvariga eller särskilt utsedda befattningshavare.

Med vår breda erfarenhet från området har vi på KPMG tagit fram två olika kurser för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) och som behöver fördjupa eller uppdatera sina kunskaper. Kurserna är praktiskt inriktade och man kan välja att gå på den ena eller båda kurserna, beroende på förkunskaperna. Även om grundkursen är anpassad till den som är ny på området eller på sin befattning, så tillför den mycket även till er som har längre erfarenhet, då den ger de rätta baskunskaperna inför fördjupningskursen. På kurserna finns det självklart tid och utrymme för erfarenhetsbyte mellan deltagarna.


Dag 1 - Grundkurs

Grundkursen inleds med en genomgång av bakgrunden till lagstiftningen och följs sedan upp med de olika områdena den behandlar. Vi kommer både att presentera vad som krävs enligt regelverket men även blanda in diskussion och best practice. Det är bra att gå grundkursen som en repetition eller introduktion till fördjupningskursen, men det är inget krav. På kursen går vi igenom följande områden:
• Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

• Riskbaserat arbetssätt
• Kundkännedom
• Verklig huvudman
• Politically exposed person
• Rutiner för att övervaka transaktioner
• Organisation, rutiner och riktlinjer
• Avslutande tankar


Dag 2 - Fördjupningskurs

Fördjupningskursen erbjuder mer praktisk kunskap och deltagarna kommer att utveckla sin kompetens i att ta fram åtgärder, rutiner och processer för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Fördjupningskursen riktar sig mot den som vill få en djupare kunskap inom området och arbetar med AML/CTF på en mer frekvent basis. I fördjupningskursen lägger vi ett större fokus på styrningen av ett instituts arbete för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Under dagen kommer vi även att lyfta upp dilemman att diskutera och ge tid till erfarenhetsutbyte mellan er deltagare. På kursen går vi igenom följande områden:

• Metod för att genomföra och dokumentera riskbedömning
• Rutiner för modellriskhantering
• Lämplighetsprövning av personal
• Kontroller i första och andra försvarslinjen
• Handlingsplan för att uppnå tillräcklig kundkännedom på alla kunder
• Rapportering till FI och FiPo
• Trender och särskilt riskfyllda områden


Kursledare är Angelica Nilsson, Financial Risk Management, och Michelle Johnsson, Financial Legal Services. Har du frågor om kurserna kontakta Mark Lifvergren, mark.lifvergren@kpmg.se.

Kontakter

Dekorbild: KPMG:s grundkurs och fördjupningskurs inom AML/CTF

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan

Agenda

Mer information

Tid: Grundkurs: 3 september 2019 kl.13:00-17:00
Fördjupningskurs: 4 september 2019, kl. 08:30-16:30

Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö

Priser: Grundkurs: 2500 kr/deltagare exkl. moms. Fika ingår.
Fördjupningskurs: 5000 kr/deltagare exkl. moms. Frukost, lunch och fika ingår.

Rabatter för fördjupningskurs:
4500 kr/deltagare exkl. moms vid två anmälda/företag
4000 kr/deltagare exkl. moms vid tre anmälda/företag
3500 kr/deltagare exkl. moms vid fyra eller fler anmälda/företag

Sista anmälningsdag: 2019-08-20

Anmälan: Anmäl dig via anmälningslänken.

Guide