close
Share with your friends

Frukostseminarium - Regeringsförslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige

Frukostseminarium 31 maj - Regeringsförslag om beskattning av tillfälligt arbete i Sverige

31 Maj 2018, 8:00AM - 9:15AM, CET

Finansdepartementet har nu överlämnat sin lagrådsremiss med förslag på lagändringar avseende beskattning av individer som tillfälligt arbetar i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Vi har analyserat lagrådsremissen djupare och bjuder in till ett frukostseminarium där vi tar ett vidare grepp om konsekvenserna för svenska arbetsgivare om Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet från och med nästa år. Enligt vårens propositionsförteckning avses proposition överlämnas till riksdagen i juni 2018.

Begreppet ekonomisk arbetsgivare innebär att det är den som bär kostnaden samt drar nytta av den anställdes arbete som ska anses vara arbetsgivare. Detta är det dominerande synsättet i andra länder. En övergång till detta synsätt innebär att betydligt fler individer blir skattskyldiga i Sverige jämfört med idag. Skatteverket föreslår även en skyldighet för utländska bolag som betalar ut lön att göra skatteavdrag i den mån lönen avser arbete i Sverige. I dagsläget gäller sådan skyldighet endast om det utländska bolaget har fast driftställe i Sverige. Förslaget innebär en skyldighet för det utländska bolaget att registrera sig som arbetsgivare i Sverige och att månatligen lämna arbetsgivardeklaration.

Det kommer att innebära en stor förändring i hanteringen av anställda som kommer till Sverige för tillfälligt arbete eller som tillfälligt inhyrda. Vi går igenom vilka skyldigheter som denna eventuella förändring kan medföra, både för arbetsgivare och arbetstagare, samt hur man som arbetsgivare på bästa sätt kan förbereda sig.

 

Varmt välkommen!

Kontakter

Almedalen

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Agenda

Mer information

Tid: 31 maj 2018, frukost kl 8.00, seminarium 8.30-9.15 följt av frågor och diskussioner 

Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2018-05-28

Guide