Jerker Westerstrom

Jerker Westerström

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Jerker är skattejurist med inriktning mot moms och verksam på KPMG:s skatteavdelning sedan 2007. Jerker har tidigare arbetat med skatterätt på domstol och på Setterwalls Advokatbyrå. Han har även bedrivit forskning inom momsområdet och är extern föreläsare vid Juridiska fakulteten i Lund. Jerker har en gedigen bakgrund inom momsområdet och har arbetat mycket med bl a fastighetsfrågor, internationella transaktioner av varor och tjänster, omstruktureringar. Jerker har varit involverad i flera stora projekt där momsrådgivningen varit en viktig faktor för kunderna.

Kompetensområden
Indirekt beskattning Mervärdesskatt Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur. kand., Lunds universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Extern föreläsare Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler