close
Share with your friends
Fredrik Westin

Fredrik Westin

Partner

KPMG i Sverige

Fredrik Westin leder våra satsningar på dataanalys (D&A) inom revisionsverksamheten; dels genom att implementera KPMG:s internationellt framtagna tjänster och verktyg i den svenska verksamheten, dels genom att utveckla Sverigespecifika lösningar. Fredrik arbetar huvudsakligen med revision av större företag inom främst handel- och industrisegmenten. Han har under flera års tid varit chef för vår nationella avdelning som ansvarar för stöd och utbildning inom metodik, verktyg och arbetssätt i syfte att säkerställa att KPMG:s revisioner håller hög kvalitet. Fredrik är KPMG:s representant i vår branschorganisation FARs policygrupp för revision och är i den rollen med och skriver svenska rekommendationer för revision.

Kompetensområden
Data and Analytics
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Engagemang
  • KPMGs representant i FARs policygrupp för revision

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler