close
Share with your friends

Fredrik Westin

Partner

KPMG i Sverige

Fredrik Westin leder våra satsningar på dataanalys (D&A) inom revisionsverksamheten; dels genom att implementera KPMG:s internationellt framtagna tjänster och verktyg i den svenska verksamheten, dels genom att utveckla Sverigespecifika lösningar. Fredrik arbetar huvudsakligen med revision av större företag inom främst handel- och industrisegmenten. Han har under flera års tid varit chef för vår nationella avdelning som ansvarar för stöd och utbildning inom metodik, verktyg och arbetssätt i syfte att säkerställa att KPMGs revisioner håller hög kvalitet. Fredrik är KPMG:s representant i vår branschorganisation FARs policygrupp för revision och är i den rollen med och skriver svenska rekommendationer för revision.

Kompetensområden

Data and Analytics
Fredrik Westin

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Engagemang

  • KPMGs representant i FARs policygrupp för revision

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan