Per Henrik Werner

Per Henrik Werner

Manager Cyber Security

KPMG i Sverige

Per Henrik är senior risk manager inom börs, finans och IT med mer än 25 års erfarenhet av att implementera och driva risk- och säkerhetsfrågor. På både operativ- och styrelsenivå. Han har lång erfarenhet av ERM, framtagande av rapportering om cyber- och IT-risker, specifikt mot både styrelser och myndigheter nationellt och internationellt. Per Henrik har även lång erfarenhet av koordinering av krisledning och styrning av kontinuitetsarbete (Crisis Management och Business Continuity Management).

Kompetensområden

Enterprise Risk Management | Business Continuity Management | Crisis Management

Utbildning och kvalifikationer
  • Ekonomie- och filosofiekandidatexamen, Stockholms Universitet

  • Diplomerad säkerhetschef

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler