Marie Wirkestrand | KPMG | SE
close
Share with your friends

Marie Wirkestrand

Head of Digital Transformation & Innovaton

KPMG i Sverige

Marie har arbetat på KPMG sedan 2010. Hon har mångårig erfarenhet från affärssystemsbranschen där hon arbetade på leverantörssidan som både affärskonsult och projektledare. Genom ett antal implementationsprojekt har Marie tidigare erfarenhet av projektledning, mappning av processer mot system, lösningsdesign, Master Data Management, konvertering av data, arbete med anpassningar och integrationer samt utbildning av användare. På KPMG har Marie kompletterat sin erfarenhet med att bl.a. upprätta ERP-strategier och genomföra upphandlingar och projektgranskningar, vilket gör att hennes erfarenhet nu täcker alla delar inom det som vi på KPMG kallar ERP-livscykeln. Marie har arbetat främst mot producerande och distribuerande bolag, men har även arbetet med offentlig sektor och föreningar. Marie har erfarenhet av att arbeta med kunder inom handel och distribution, tillverkning, service och underhåll och offentlig sektor och har genom det tillägnat sig kunskap vilka specifika krav dessa branscher ställer på affärssystemslöningar. Marie även har djup erfarenhet av Movex/M3, men har även arbetat i implementationsprojekt med ERP från Microsoft, SAP, Agresso m fl.

Kompetensområden

Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning Technology Enablement

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilingenjör Industriell Ekonomi Linköpings Universitet, 1996

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka