close
Share with your friends
Ann Törner

Ann Törner

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Ann är auktoriserad skatterådgivare och har arbetat på KPMG sedan 1997, varav ett år på KPMG i Kuwait. Dessförinnan arbetade Ann 11 år som bankjurist och skattejurist på Svenska Handelsbanken samt två år på Skatteverket. Ann har närmare 30 års erfarenhet av arbete med skatterådgivning inom den finansiella sektorn. Hennes klienter är främst svenska och utländska banker, kapitalförvaltare, fonder och fondbolag.

Kompetensområden
Corporate Tax Tax
Utbildning och kvalifikationer
  • Juristexamen, Uppsala universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • KPMG:s Global Investment Management & Funds Tax Network

  • Medlem i FAR

  • Medlem i IFA

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler