Viveka Strangert | KPMG | SE
close
Share with your friends

Viveka Strangert

Ansvarig för tjänsten Compliance vid Financial Risk Management

KPMG in Sweden

Viveka har mer än 17 års erfarenhet av finansmarknaden. Hon inledde sin karriär inom domstolsväsendet, som hon lämnade med titeln Kammarrättsassessor år 2000. Därefter fortsatte hon som jurist på Skandia i olika roller. Efter en kortare tid som chef för Compliance vid DNB svenska filial, tillträdde hon som chef för compliance i Swedbank, initialt över retailverksamhetens compliance och därefter som Chief Compliance Officer för hela Swedbankkoncernen. Sedan september 2016 arbetar hon på KPMG med ett särskilt ansvar för att driva tjänsten compliance. Viveka har idag en rad uppdrag inom regelefterlevnadsområdet, både löpande complianceuppdrag och specifika projekt inom regelefterlevnad för mindre och stora aktörer. Hon har även ansvar för ett antal internrevisionsuppdrag inom främst banksektorn.

Kompetensområden

Internal Audit, Risk and Compliance Services Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur Kand, Stockholms universitet

  • Master i Besluts- risk och policyanalys, Stockholms Universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka