close
Share with your friends
Johanna Sällvin

Johanna Sällvin

Partner

KPMG i Sverige

Johanna har arbetat med revision på KPMG sedan 1999 och sedan 2015 är Johanna också ansvarig för vår Departement of Professional Practice (DPP) som arbetar med att utveckla KPMGs revisionstjänst vad gäller både kvalitet och effektivitet. Inom externrevisionen har Johanna arbetat inom flertalet branscher och typer av bolag men har hela tiden haft ett fokus mot den finansiella sektorn. På senare år har det blivit en större fokusering och inom externrevisionen arbetar hon numera i stort sett uteslutande med revisionsuppdrag inom denna sektor.

Kompetensområden
Financial Services Kapitalmarknader Revision
Utbildning och kvalifikationer
  • Magisterexamen Företagsekonomi, Stockholms universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

  • Licensierad revisor i finansiella företag

Engagemang:
  • KPMGs representant i FARs arbetsgrupp för finansiella företag

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler