close
Share with your friends
Björn Sjölund

Björn Sjölund

Konsult IT Advisory

KPMG i Sverige

Björn är anställd på KPMG sedan 2012 och arbetar med både rådgivning och oberoende granskning inom IT och riskhantering. Han har tidigare arbetslivserfarenhet från bank- och försäkringsverksamhet och är utbildad ekonomiemagister i redovisning och systemvetenskap.

Björn har flera års erfarenhet av såväl intern som extern IT-revision, oberoende granskning och rådgivning inom bland annat projekt- och programhantering, IT- och informationssäkerhet, riskhantering och IT-styrning. Som konsult har Björn bred branscherfarenhet och god förståelse för IT-relaterade risker inom såväl IT- som affärsprocesser.

Björn är specialiserad inom följande områden: projekt- och programhantering, IT-styrning och riskhantering, informationssäkerhet, Kontinuitetsplanering, ISAE 3402 bestyrkandeuppdrag samt ITIL-processer och generella IT-kontroller Experterfarenhet: Bank, finans och försäkring.

Kompetensområden
IT Advisory Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Ekonomiemagister, redovisning och systemvetenskap, Svenska handelshögskolan, Vasa, Finland, 2008 – 2012

  • ITIL Foundation certifierad

  • ISACA medlem sedan 2015

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler