Alexandra Salomonsson

Alexandra Salomonsson

Auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

Alexandra är auktoriserad revisor och har erfarenhet av revision och rådgivning till svenska och internationella bolag, stiftelser och ideella föreningar i olika storlek. Alexandra har god erfarenhet av exempelvis ideell sektor, retail, tjänstesektorn och företag med lager. Alexandra driver KPMG:s interna branschgrupp för de som arbetar med organisationer inom ideell sektor. Hon arbetar med interna och externa events och kurser inom ideell sektor.

Kompetensområden

Ideella organisationer | Not-for-Profit | Ideella föreningar | Stiftelser | Retail | Revision | International | Lager

Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonomexamen, Linköpings Universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler