Mårten Sundholm

Mårten Sundholm

Partner och skatterådgivare i Stockholm

KPMG i Sverige

Mårten Sundholm är rådgivare inom middle market segmentet i företag- och individbeskattningsfrågor. Mårten har bred kompetens med expertkunskap inom regelverket för fåmansföretag/3:12-reglerna. Han ansvarar för affären mot middle market företag i Stockholm.

Kompetensområden
Corporate Tax Family Owned Businesses Middle Market Tax
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Karlstads universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler