Steven Robertson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Steven har arbetat på KPMG sedan 2008. Dessförinnan arbetade han på Skatteverket i 8 år. Steven arbetar främst med skattefrågor rörande indirekta skatter, såsom moms och punktskatter, för företag verksamma i den finansiella sektorn. Sedan 2011 har Steven även fokuserat på de nya regelverken avseende automatiskt informationsutbyte mellan stater (FATCA, CRS m m). Steven är flitigt anlitad av svenska, såväl som större internationellt verksamma, företag inom den finansiella sektorn (försäkringsbolag, banker, kapitalförvaltare m fl)

Kompetensområden
Financial Services Indirekt beskattning Insurance Premium Taxes International Markets National Markets Tax
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur kand, Lunds universitet

  • Ekonomistudier, Lunds universitet