close
Share with your friends

Njal Roomans

Rådgivare / Affärsutveckling

KPMG i Sverige

Njal har lång erfarenhet som managementkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling och hans fokus har hela tiden varit på den offentliga sektorn i allmänhet och staten i synnerhet. Han ansvarar för KPMG:s affärsutveckling inom offentlig sektor och KPMG:s rådgivningstjänster till statliga myndigheter och bolag.

Njal Roomans
Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

  • Stockholm, SE