Per Reuterdahl

Per Reuterdahl

Senior Manager, IT-revision

KPMG i Sverige

Per arbetar med IT-revision, internrevision och rådgivningstjänster för verksamheter inom olika industrisektorer, så väl börsnoterade företag som ägarledda och offentliga verksamheter. Uppdrag som Per utför innefattar allt från tredjepartsgranskningar av kritiska IT-leverantörer till japansk SOX-revisioner (J-SOX/Japan ICOFR). Genom sin dryga 30-åriga yrkeserfarenhet inom olika industrisektorer har han en djup förståelse för relationen mellan stödjande IT-verksamhet och de övergripande affärs- och finansiella rapporteringsprocesserna. Pers erfarenhet sträcker sig från ERP-systemutveckling, projekt- och programhantering till systemförvaltning och IT- och internrevision i internationell miljö inom olika branscher, huvudsakligen i Sverige, Europa, Japan och USA.

Kompetensområden:

Internrevision | IT-revision | Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer
  • Fil.kand Systemvetenskap, Linköpings Universitet