close
Share with your friends
Henrik Ohlin

Henrik Ohlin

Skatterådgivare i Malmö

KPMG i Sverige

Henrik har arbetat på KPMG sedan 2017. Henrik har arbetat med skattefrågor i mer än 18 år och är särskilt specialiserad på skatterättslig rådgivning mot ägarledda bolag. Vidare är Henrik särskilt inriktad på rådgivning mot fastighetsbolag, såväl vad gäller strukturering av förvaltandet av fastigheterna som rådgivning i samband med transaktioner. I arbetet ingår vidare biträde vid upprättande av inkomstdeklarationer samt hjälp i samband med skatterevisioner och skatteprocesser.

Kompetensområden
Corporate Tax
Utbildning och kvalifikationer
  • Juris kandidatexamen, Lunds Universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler