close
Share with your friends
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

KPMG i Sverige

Peter Nilsson har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.

Kompetensområden
Corporate Tax Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur dr. och professor i skatterätt

Engagemang
  • Vice ordförande i Bokföringsnämnden

  • Peter ha författat ett stort antal artiklar och böcker inom både skatte- och redovisningsområdet. Han är ofta anlitad som lärare.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler