close
Share with your friends
Per Norberg

Per Norberg

Konsult, Sustainability Services

KPMG in Sweden

Per har arbetat på KPMGs hållbarhetsavdelning sedan 2014. Han arbetar både med rådgivning och granskning av olika delar inom hållbarhetsområdet, med speciellt fokus på klimatfrågor. Per är civilingenjör inom Ekosystemteknik och är specialiserad på att beräkna och analysera hållbarhetsinformation samt att använda detta i organisationsutveckling och kommunikation. På KPMG har Per arbetat inom Sverige och internationellt med privata och statligt ägda bolag och organisationer inom ett flertal olika sektorer, t. ex. bank och finans, bygg, energi, papper och massa, skog, detaljhandel, läkemedel, telekom, transport och utbildning, och han har även erfarenhet av att arbeta med myndigheter och ideella organisationer. Per har erfarenhet från och har arbetat med internationella ramverk och riktlinjer såsom GRI, GHG-protokollet, Agenda 2030 och EU-direktivet om hållbarhetsrapportering, samt KPMGs True Value-metod för att beräkna samhälleligt värdeskapande. Han har även arbetat med att stödja bolag i deras rapportering till externa utvärderingar, t. ex. DJSI och CDP.

Kompetensområden
EU-direktivet om icke-finansiell rapportering Klimatpolitik Sustainability
Utbildning och kvalifikationer
  • M.Sc. Environmental Engineering / Civilingenjör i Ekosystemteknik, Lund University

Engagemang
  • Medlem i ICCs kommitté för Miljö & Energi

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler