Nils Wetternin Nyberg

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Nils har arbetat med skattefrågor sedan 2012, ofta i internationella sammanhang. Nils arbetar med internationella skattefrågor, generationsskiften, kompensationsfrågor, incitamentsprogram, carried interest, omstruktureringar, inflyttning till Sverige, samt flytt från Sverige, frivilliga rättelser, ärenden hos Skatteverket, fåmansbolag m m.

Kompetensområden
Employment Compensation, Benefits and Employment Tax Global Mobility Advisory Services IES Tax Compliance IES Tax Compliance Payroll Services International Executive Services Private Equity Skatt Tax Services to Individuals
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur kand., Uppsala universitet

  • Utbytesstudier, Zürich universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR

  • Medlem i nätverket KPMG International Private Clients